Als onderneming is er een wettelijke verplichting ten aanzien van de fiscus om naargelang de vorm dat u aanneemt een vereenvoudigde / dubbele boekhouding te voeren, hierbij bieden wij volgende diensten aan om u boekkundige formaliteiten te vervolledigen:

Vennootschappen:

  • Boekhoudkundige verwerking van u aankoop-, verkoopfacturen, bankafschriften, kasbladen
  • Opmaken en indienen van de BTW aangiftes, IC opgave, jaarlijkse klantenlistings
  • Boekhoudkundige verwerking van uw loonadministratie in samenwerking met het bevoegd sociaal secretariaat
  • Voorzien van forfaitaire berekeningen of forfaitaire nacalculaties
  • Opvolging inzake sociale bijdragen, verzekeringsportefeuille, pensioen opbouw

Eénmanszaken:

  • Boekhoudkundige verwerking van uw aankoop-, verkoopfacturen, bankafschriften, kasbladen
  • Opmaken en indienen van de BTW aangiftes, IC-opgave, jaarlijkse klantenlisting
  • Boekhoudkundige verwerking van uw loonadministratie in samenwerking en samenspraak met het bevoegd sociaal secretariaat
  • Opvolging inzake sociale bijdragen, verzekeringsportefeuille, pensioen opbouw, VAPZ, POZ 
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie