Losstaand van u boekhoudkundige formaliteiten ten aanzien van de fiscus verzorgen wij ook graag uw fiscaal gebeuren met diverse optimalisaties als gevolg.

  • Opmaken van uw personenbelastingaangifte
  • Opmaken van uw vennootschapsbelastingaangifte
  • Verzorgen van de administratieve verplichtingen ten aangezien van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders
  • Opmaken van u jaarrekening
  • Aanleveren van jaarrapporten om u een volledig en correct overzicht te geven van de stand van zaken
  • Het begeleiden van een due diligence ten aanzien van derden
  • Opmaken en toelichtingen van een financieel plan, budgettering en toekomstvisie 
  • Het begeleiden van kredietdossier zodat u slaagkansen verhogen bij het bekomen van u gewenste investering bij financiële instellingen 
  • Advisering omtrent vruchtgebruik / recht van opstal / erfpacht  

Als surplus verzorgen wij ook de loonadministratie voor u als bedrijfsleider met bijkomende aangifte in de bedrijfsvoorheffing als gevolg, dit laat ons toe bijkomende optimalisaties beter uit te voeren met een positieve weerklank in u boekhouding als gevolg.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie